План рада школе за 2016/17. школску годину

 УВОД

 

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и одређни носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено је праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

 

...ПОГЛЕДАЈ  ЦЕО  ДОКУМЕНТ...

претрага