Отворени дан школе

Отворени дан школе за шк. 2019/20. годину

1.      Понедељак, 23.09.2019.

2.      Уторак, 29.10.2019.

3.      Среда, 27.11.2019.

4.      Четвртак, 12.12.2019.

5.      Петак, 17.01.2019.

6.      Понедељак, 16.03.2020.

7.      Уторак, 28.04.2020.

8.      Среда, 20.05.2020.

Родитељи су у обавези  да се најаве разредном старешини и

попуне писмени захтев најмање 7 дана пре планиране посете.

Часу могу присуствовати највише два родитеља. 

претрага