Отворени дан школе

Отворени дан школе за шк. 2023/24. годину

 

         1.  25.09.2023. понедељак

 

         2.  31.10.2023. уторак

 

         3.  29.11.2023.среда

 

         4.  21.12.2023.четвртак

 

         5.  23.02.2024.петак

 

         6.  25.03.2024. понедељак

 

         7.  23.04.2024. уторак

 

         8.  29.05.2024. среда

        9.   06.06.2024. четвртак

      

Родитељи су у обавези  да се најаве разредном старешини и

попуне писмени захтев најмање 7 дана пре планиране посете.

Часу могу присуствовати највише два родитеља. 

25.09.2023. понедељак

31.10.2023. уторак

29.11.2023.среда

21.12.2023.четвртак

23.02.2024.петак

25.03.2024. понедељак

23.04.2024. уторак

29.05.2024. среда

06.06.2024. четвртак

претрага