КРЕАТИВНОСТ У ДОБА КОРОНЕ ПРАРОДИТЕЉКА

6500. до 5500. год.п.н.е. Скулпутуре које су овде откривене имају облик људске фигуре и на њима су најчешће моделоване риболике људске главе, риба, јелен, а на нађеним предметима су угравиране загонетне представе: знаци слични координатном систему, скице, слова, бројке, предели. Прародитељка је симбол праисторије и један од симбола данашње Србије.

praroditeljka 1

претрага