Тематски дан је реализован у оквиру семинара "Школа за 21 век"

тематски дан1У одељењу 6/5, дана 27. и 28. 5. 20201. године, реализован је тематски дан под називом Облици и њихова примена у свакодневном животу.

Тематским даном било је обухваћено шест предмета, а реализовало га је осам наставника:

  1. Енглески језик (Марина Копиловић)
  2. Математика (Мирјана Маркушић и Петар Панић)
  3. Физика (Дивна Вујашевић)
  4. Ликовна култура (Бранкица Кончаревић)
  5. Техника и технологија (др Драгана Маркушев)
  6. Информатика и рачунарство (Мирјана Микић и Сања Боснић Димић)

Кликом на https://wakelet.com/wake/230F0Q7f3REHz_Nyv387q могу се видети:

-         - сценарио реализације тематског дана у целини;

-         - презентације наставника;

-          -продукти ученика;

-          -фотографије и видео записи са часова инаформатике и рачунарства.

Међупредметне компетенције које су ученици унапредили:

-          -компетенција за учење

-          -компетенција за комуникацију и сарадњу

-          -дигитална компетенција

-          -компетенција за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву

-         -естетичка компетенција

-          -компетенција за одговорно учешће у демократском друштву.

претрага