Vesela deca iz Sremca kao partneri eTwinning projektu Our well-being

Šta sve mogu vesela deca iz Sremca? Mogu sve kada imaju dobar motiv i slobodu da ispolje svoju kreativnost na način koji im najviše odgovara.

Ove školske godine, petaci i šestaci (a i poneki sedmak) OŠ „Stevan Sremac“ učestvovali su u međunorodnom eTwinning projektu pod nazivom Our well-being zajedno sa dve osnovne škole iz Hrvatske, jednom osnovnom školom iz Italije i dve osnovne škole iz Srbije.

Autorke ovog projekta su Tajana Bundara (profesorka engleskog i nemačkog jezika iz Splita, Hrvatska) i Natalia Karači (profesorka engleskog jezika iz Palerma, Italija), a naša škola je učestvovala u njemu u svojstvu partnerske škole.

Teme koje su učenici istraživali odnose na zdrave stilove života (sreća, zdrava ishrana, vitamin D, dovoljna količina sna, značaj fizičke aktivnosti, uticaj muzike i umetnosti na zdravlje i slično), a ostavljena im je sloboda da predstave rezultate svojih istraživanja na način koji im najviše odgovara.

Istražujući navedene teme, učenici su naučili da:

-          prepoznaju svoja i tuđa fizička i mentalna stanja i pravilno reaguju na njih;

-          izaberu aktivnost(i) koje pozitivno utiču na njihovo mentalno i fizičko zdravlje;

-          objasne i svakodnevno primenjuju principe zdravih životnih stilova.

Osim što su unapredili gorenavedena znanja, učenici su naučili kako da sarađuju u otežanim uslovima rada i onlajn okruženju, sklopili su neka nova prijateljstva i razmenili ideje sa vršnjacima iz naše i još dve evropske države, na engleskom jeziku.

U okviru projektnih aktivnosti, održane su četiri videokonferencije na kojima su učestvovali učenici i nastavnici svih škola učesnica.

Na prvoj videokonferenciji, koja je održana 3. 2. 2021. godine, učenici su se međusobno upoznali i sa velikim entuzijazmom učestvovali u razgovoru sa svojim vršnjacima iz Hrvatske, Italije i Srbije. Uočili su mnoštvo sličnosti u interesovanjima i kulturama između svoje zemlje i drugih zemalja, ali i razlike koje su ih dodatno motivisale da komuniciraju što uživo, što u četu, gde je bilo bezbroj zanimljivih i duhovitih poruka.

Nakon toga, usledila su istraživanja o sreći i izrada radova koje su učenici predstavili na drugoj video konferenciji 10. 3. 2021. godine, a na kojoj su uzajamno i ocenjivali radove. Konferencija je protekla u izvanredno veseloj atmosferi i razmeni dobre energije sa kojom smo ušli u novu istraživačku fazu projekta (zdrava ishrana, vitamin D, dovoljna količina sna, značaj fizičke aktivnosti, uticaj muzike i umetnosti na zdravlje) u kojoj su učenici pokazali da su pravi majstori svog zanata.

Ova faza projekta završila se trećom videokonferencijom, 25. 5. 2021. godine, na kojoj se mogla čuti dobra muzika u izvođenju naših učenika i učenika iz ostalih škola, mogle su se videti prelepe koreografije, video klipovi, animacije, prezentacije, fotografije, crteži, slikarski i vajarski radovi itd. Svaki trenutak bio je ispunjen zabavom, prijateljstvom, pljuštali su komplimenti i pozitivni komentari na sve predstavljene radove iz svih škola.

Nakon ove konferencije, ostala nam je izrada zajedničke brošure koju smo s ponosom dopunili radovima naših učenika.

Zahvaljujući ovom projektu, učenici su u sebi otkrili mnoge skrivene talente, a radeći na ponuđenim temama pokazali su da su pravi mali istraživači, umetnici, pisci, pevači, plesači, sportisti, poslastičari, majstori za fotografiju i multimedije.

Kažu da slika govori više od reči, te vas pozivamo da pogledate sve radove naših učenika klikom na ovaj link: https://padlet.com/marinakop64/15kmw7v7h7bi

Naravno, moramo da spomenemo i nastavnice naše škole koje su uvek bile uz učenike i pružale im logističku podršku - Biljanu Vukoičić (profesorku likovne kulture), Jelenu Markvart (profesorku biologije), Marinu Paunović (profesorku muzičke kulture) i Marinu Kopilović (profesorku engleskog jezika i koordinatora projekta).

Posebno želimo da se zahvalimo gospođi Tijani Nešić Ristić (profesorki engleskog jezika iz Beograda), koja nas je spojila i bila izvanredan domaćin svih videoknferencija.

претрага