Звоно за школску 2021-2022. годину

Редни број часа

Пре  подне

После  подне

Улазак у школу

7,50

13,50

1

8,00-8,45

14,00-14,45

2

8,50-9,35

14,50-15,35

Велики одмор

9,35-9,55

15,35-15,55

3

9,55-10,40

15,55-16,40

4

10,45-11,30

16,45-17,30

5

11,35-12,20

17,35-18,20

6

12,25-13,10

18,25-19,10

7

13,15-13,50

19,15-19,50

претрага