Управа школе

Упpaва школе

Име и презиме

Помоћник директора

Тел: 011/2085-194

Данијела Јосић

Секретар

Тел: 011/3356-580

Раденка Воркапић

Педагог

Тел: 011/2085-195

Вера Кривокапић

Психолог

Тел: 011/2085-195

Гордана Јевтић

Административни радник

Тел: 011/2085-194

Душица Матић

Рачунополагач

Душица Матић

Благајник

Кристина Рапаић

 Библиотекари

Тања Гаљен

Сања Илић

 

претрага