Управа школе

Упpaва школе

Име и презиме

Помоћник директора

Тел: 011/2085-194

Данијела Јосић

Секретар

Тел: 011/3356-580

Сандра Гагић

Лице  за  заштиту  података  личности

Сандра  Гагић

Педагог

Тел: 011/2085-195

Драгана Раденовић

Психолог

Тел: 011/2085-195

Гордана Јевтић

Административни радник

Тел: 011/2085-194

Душица Матић

Рачунополагач

Душица Матић

Благајник

Кристина Рапаић

 Библиотекари

Дамњана Маринковић

 

претрага