Млађи разреди

 

 

 
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Жаклина Драгосављевић

I1

16

14

30

 

Виолета Насев

II1

13

14

27

Драгана Симеуновић

I2

16

14

30

 

Ана Мићуновић

II2

14

14

28

Олгица Живковић

I3

14

15

29

 

Миланка Тртица

II3

16

13

29

Данијела Егреџија

I4

14

15

29

 

Зоран Перишић

II4

13

12

25

Маријана Николић

I5

15

14

29

 

Љиљана Петковић

II5

16

14

30

Јасенка Милић

I6

15

15

30

 

Ивана Пинкуљ

II6

14

15

29

           

Mарија Тодоровић

II 7

16

14

30

Укупно

6

90

87

177

 

Укупно

7

102

96

198

                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Татјана Здравковски

III1

14

14

28

 

Милијана Марковић

IV1

13

16

29

Наташа Аранђеловић

III2

14

14

28

 

Мирјана Радељић

IV2

15

15

30

Дубравка Мацут

III3

12

15

27

 

Марина Гашић

IV3

14

15

29

Драгица Трифуновић

III4

15

12

27

 

Мирослава Симић

IV4

14

15

29

Тијана Величковић

III5

16

13

29

 

Гордана Глишевић

IV5

15

15

30

Зорана Марковић

III6

12

15

27

 

Ивана Лазић

IV6

15

15

30

Укупно

 6

83

83

166

 

Укупно

 6

86

91

177

                     

25 одељења; укупно од 1. до 4. разреда     718  ученика - (361  дечак;    357  девојчица)

                     

претрага