Млађи разреди

 

 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Милијана Марковић

I-1

14

16

30

 

Жаклина Драгосављевић

II1

15

14

29

Мирјана Радељић

I-2

15

15

30

  Драгана Симеуновић

II2

14

15

29

Марина Гашић

I-3

15

14

29

 

Олгица Живковић

II3

15

13

28

Мирослава Симић

I-4

15

15

30

 

Данијела Егреџија

II4

13

15

28

Гордана Глишевић

I-5

15

15

30

 

Маријана Николић

II5

15

15

30

Ивана Лазић

I-6

15

15

30

 

Јасенка Милић

II6

14

14

28

Укупно

 

89

90

179

 

Укупно

   86  86 172
                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Виолета Насев

III1

16

14

30

 

Татјана Здравковски

IV1

15

14

29

Ана Мићуновић

III2

17

12

29

 

Наташа Аранђеловић

IV2

15

15

30

Миланка Тртица

III3

16

14

30

 

Дубравка Мацут

IV3

16

14

30

Зоран Перишић

III4

16

12

28

 

Драгица Трифуновић

IV4

15

15

30

Љиљана Петковић

III5

17

13

30

 

Тијана Величковић

IV5

16

13

29

Ивана Јовановић Пинкуљ

III6

15

12

27

 

Зорана Марковић

IV6

15

15

30

Укупно

 

97

77

174

 

Укупно

 

93

86

179

                     

24 одељења; укупно од 1. до 4. разреда 704 ученика - (365 дечак; 339 девојчица);

       

претрага