Млађи разреди

 

 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Жаклина Драгосављевић

I-1

15

14

29

 

Виолета Насев

II1

16

13

29

Драгана Симеуновић

I-2

13

15

28

 

Ана Мићуновић

II2

17

12

29

Олгица Живковић

I-3

15

15

30

 

Миланка Тртица

II3

16

14

30

Данијела Егреџија

I-4

12

15

27

 

Зоран Перишић

II4

16

12

28

Маријана Николић

I-5

15

15

30

 

Љиљана Петковић

II5

17

13

30

Јасенка Милић

I-6

14

15

29

 

Ивана Јовановић Пинкуљ

II6

14

12

26

Укупно

 

84

89

173

 

Укупно

       
                     
 

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

Татјана Здравковски

III1

16

14

30

 

Радинка Поповић

IV1

13

12

25

Наташа Аранђеловић

III2

15

15

30

 

Мирјана Радељић

IV2

13

13

26

Дубравка Мацут

III3

16

14

30

 

Десанка Поповић

IV3

13

12

25

Драгица Трифуновић

III4

16

15

31

 

Мирослава Симић

IV4

14

12

26

Тијана Величковић

III5

16

14

30

 

Гордана Глишевић

IV5

15

11

26

Зорана Марковић

III6

15

15

30

 

Ивана Лазић

IV6

13

13

26

Укупно

 

94

87

181

 

Укупно

 

81

73

154

                     

24 одељења; укупно од 1. до 4. разреда 680 ученика - (355 дечак; 325 девојчица);

       

претрага