Старији разреди

   

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

 

Јелица Пендић

V1

13

17

30

 

Ј. Гребовић

VI1

14

16

30

 

Марија Малешевић

V2

15

15

30

 

Д. Маринковић

VI2

14

16

30

 

Јелена Маркварт

V3

14

15

29

 

Б. Кончаревић

VI3

17

12

29

 

Драгица Минић

V4

13

16

29

 

Н. Денда

VI4

14

13

27

 

Нада Сувајчевић

V5

14

15

29

 

П. Шмигић

VI5

15

15

30

 

Видосав Поповић

V6

15

15

30

 

У. Јокић

 VI6

14

14

28

   

6

84

93

177

 

Укупно

6

88

86

174

   

разред

М

Ж

Број ученика

   

разред

М

Ж

Број ученика

 

Сандра Раич

VII1

16

13

29

 

Бранислав Јовановић

VIII1

16

14

30

 

Бојан Тодоровић

VII2

15

12

27

 

Марина Копиловић

VIII2

15

15

30

 

Ивана Лучић

VII3

15

13

28

 

Мирослав Поповић

VIII3

16

13

29

 

Александра Митровић Остојић

VII4

17

13

30

 

Биљана Вукоичић

VIII4

14

15

29

 

Јелена Илић

VII5

17

13

30

 

Денис Томовић

VIII5

17

11

28

 

Сања Илић

VII6

13

15

28

 

Татјана Поповић

VIII6

16

14

30

 

Укупно

 6

93

79

172

 

Укупно

6

94

82

176

претрага