Историјат школе

ОШ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' БОРЧА

-         кратка историја

glavni ulazОсновна школа ''Стеван Сремац''у Борчи, као настављач прве школе, једна је од најстаријих на подручју Београда. Окружена великим двориштем – парком, скривена испод великих крошња дрвећа 2005. године прославила је свој 50. рођендан под именом великог српског писца.

          Борча као погранично насеље, Војна граница, добило је прву народну школу на прелазу из 18. у 19. век, на основу Школског устава који је 1776. године донела Марија Терезија. Старе школске зграде поред Православне цркве напуштене су 1955. године, када је укинута и општина Борча, а школа се сели у нову зграду (данас Трг ослобођења). Тако је, заправо, реализована одлука Школског одбора из априла 1955. године, да се продужена шестогодишња школа претвори у осмогодишњу, коју ће похађати деца из Борче и суседног насеља Црвенка. Народни одбор града Београда на својој седници од 22.08.1955. године доноси решење бр. 8827/55 о основању Основне школе ''Стеван Сремац''.

Опширније: Историјат школе

претрага