Тимови у школи

 

Списак  чланова  школских  тимова

ОШ''СтеванСремац'шк.2019/20. година

Тим за стручно усавршавање унутар установе

 1. Наташа Денда
 2. Биљана Вукоичић

Тим за стручно усавршавање(организација семинара)

 1. Марина Копиловић
 2. Драгана Раденовић
 3. Гордана Јевтић

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1. Данијела Јосић
 2. Дамњана Маринковић
 3. Сања Боснић Димић
 4. Милијана Марковић
 5. Ана Мићуновић
 6. Александра Ранковић, родитељ 7/1
 7. Немања Ранковић, ученик 7/1

Тим  за инклузивно образовање

 1. Гордана Јевтић
 2. Драгана Раденовић
 3. Весна Радаковић
 4. Никола Остојић
 5. Верица Лазић
 6. Милица Маневски
 7. Ивана Пинкуљ Јовановић
 8. Весна Игњатовић

Тим за професионалну  оријентацију

 1. Гордана Јевтић
 2. Сандра Раич
 3. Радован Костадиновић
 4. Денис Томовић
 5. Марина Пауновић
 6. Марина Копиловић
 7. Мирјана Милошевић
 8. Тања Ћирић
 9. Драган Матић
 10. Јелена Илић
 11. Милица Маневски
 12. Татјана Поповић

Тим за организацију културних и забавних манифестација

 1. Татјана Тодоровић
 2. Леонида Калезић
 3. Сандра Раич
 4. Јелена Гребовић
 5. Мирослав Поповић
 6. Марина Пауновић
 7. Дубравка Мацут
 8. Милош Васиљевић
 9. Биљана Вукоичић
 10. Татјана Поповић

Тим за контакте са средствима  јавних информисања

 1. Никола Остојић
 2. Данијела Јосић

Тим за заустављање  и превенцију насиља,злостављања  и  занемаривања

 1. Никола Остојић
 2. Данијела Јосић
 3. Драгана Раденовић
 4. Гордана Јевтић
 5. Марија Малешевић
 6. Мирослава Симић
 7. Драгица Трифуновић
 8. Јелена Андрејевић Маркварт
 9. Жаклина Драгосављевић
 10. УрошЈокић
 11. Душан Станковић
 12. Јелена Илић
 13. Верица Лазић
 14. Јелена Плавшић, родитељ 8/4
 15. Маја Бјељац ,ученик 8/3

Тим за естетско уређење школе

 1. Наташа Аранђеловић
 2. Љиљана Петковић
 3. Биљана Вукоичић
 4. Жаклина Драгосављевић

Стручни актив за развој школског програма

 1. Весна Игњатовић
 2. Зорица Новаковић
 3. Зорана Марковић
 4. Марина Копиловић
 5. Драгица Трифуновић
 6. Данијела Егреџија
 7. Виолета Насев

Чланови Актива за  Школско  развојно планирање(ШРП)

 

 1. Драгана Маркушев
 2. Никола Остојић
 3. Дамњана Маринковић
 4. Татјана Здравковски
 5. МилицаМаневски
 6. Петар Шмигић
 7. Недељка Плавшић
 8. Весна Игњатовић
 9. Алекса Рапаић , ученик 8/4
 10. Анета Лазаревска- Вуликић , родитељ 6/4

Наставници задужени за функционисање Ђачког парламента

 1. Верица Лазић
 2. Драгица Минић
 3. Даница Баџа-координарор

Вршњачки тим

 1. Марина Копиловић
 2. Јелена Ааркварт

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

       1.   Марина Копиловић , наставник енглеског језика

       2.   Драгана Раденовић, педагог

       3.   Верица Лазић ,наставник биологије

       4.   Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

     5.   Олгица Живковић , наставник разредне наставе

       6.     Татјана Тодоровић, наставник српског језика

       7.     Радован Костадиновић, наставник техничког и информатичког образовања

       8.   Биљана Докић, родитељ 8/2

       9.   Николина Докић, ученик 8/2

        

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

     1.   Никола Остојић,директор

       2.   Данијела Јосић,помоћник директора

       3.   Гордана Јевтић , психолог

       4.   Дубравка Мацут , наставник разредне наставе

       5.   Марина Пауновић , наставник музичке културе

       6.   Маријана Николић, наставник разредне наставе

       7.   Татјана Поповић , наставник српског језика

       8.   Драгана Раденовић,педагог

       9.   Наташа Голубовић ,родитељ 8/3

    10. Лазар Голубовић, ученик 8/3

 

 

претрага