Тимови у школи

 

 

 

Списак чланова школских тимова

ОШ ''Стеван Сремац'' шк. 2023/24. година

Тим за стручно усавршавање унутар установе

 1. Наташа Денда, наставник енглеског језика
 2. Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе
 3. Марина Гашић, наставник разредне наставе
 4. Ана Мићуновић, наставник разредне наставе

Тим за стручно усавршавање (организација семинара)

 1. Марина Копиловић, наставник енглеског језика
 2. Весна Радаковић, логопед
 3. Зоран Перишић, наставник разредне наставе
 4. Марија Малешевић, наставник математике
 5. Гордана Глишевић, наставник разредне наставе

Чланови Актива за Школско развојно планирање (ШРП)

 1. Марина Копиловић,наставник енглеског језика
 2. Никола Остојић, директор школе
 3. Петар Шмигић, наставник географије
 4. Драгана Димовски, наставник разредне наставе
 5. Александра Митровић Остојић, наставник математике
 6. Маријана Николић, наставник разредне наставе
 7. Дамњана Маринковић, наставник српског језика
 8. Маја Атанасијевић, наставник технике и технологије
 9. Милица Маневски,наставник немачког језика
 10. Зорица Петровић,наставник руског језика
  1. Татјана Здравковски,наставник разредне наставе
  2. Марија Иветић, родитељ 1-3
  3. Нина Јовановић, ученик 8-2

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1. Данијела Јосић, помоћник директора
 2. Јелена Гребовић, наставник српског језика
 3. Сања Боснић Димић, наставник информатике и рачунарства
 4. Милијана Марковић, наставник разредне наставе
 5. Бранислав Јовановић, наставник физичког и здравственог васпитања
 6. Александра Митровић Остојић, наставник математике
 7. Александра Мандић, наставник разредне наставе
 8. Драгана Младеновић,наставник разредне наставе,
 9. Слађана Гајић, родитељ 7-2
 10. Мартина Лунић,ученик 8-5

Тим за инклузивно образовање

 1. Гордана Јевтић, психолог
 2. Бранка Ђорђевић,педагог
 3. Весна Радаковић, логопед
 4. Никола Остојић, директор школе
 5. Нада Сувајчевић, наставник математике
 6. Бојан Тодоровић, наставник физичког и здравственог васпитања
 7. Драгица Трифуновић, наставник разредне наставе
 8. Ивана Пинкуљ Јовановић, наставник разредне наставе
 9. Данијела Егреџија, наставник разредне наставе
 10. Миланка Тртица, наставник разредне наставе
 11. Наташа Денда, наставник енглеског језика
 12. Виолета Насев, наставник разредне наставе

Тим за професионалну Тим за професионалну оријентацију

 1. Гордана Јевтић, психолог школе
 2. Бранка Ђорђевић,педагог
 3. Бранислав Јовановић,наставник физичког и здравственог васпитања
 4. Марина Копиловић,наставник енглеског језика
 5. Мирослав Поповић,наставник српског језика
 6. Биљана Вукоичић,наставник ликовне културе
 7. Денис Томовић,наставник технике и технологије
 8. Татјана Поповић, наставник српског језика
 9. Сандра Раич, наставниксрпског језика
 10. Бојан Тодоровић, наставник физичког и здравственог васпитања
 11. Ивана Милић, наставник енглеског језика
 12. Александра Митровић Остојић, наставник математике
 13. Јелена Илић, наставник физичког и здравственог васпитања
 14. Сања Илић, наставник српског језика

Тим за организацију културних и забавних манифестација

 1. Дамњана Маринковић, наставник српског језика и књижевности
 2. Татјана Поповић, наставник српског језика и књижевности
 3. Ивана Лучић, наставник енглеског језика
 4. Сандра Раич, наставник српског језика и књижњвности
 5. Мирослав Поповић, наставник српског језика и књижевности
 6. Јелена Цвијановић, наставник музичке културе
 7. Дубравка Мацут, наставник разредне наставе
 8. Милош Васиљевић, наставник верске наставе
 9. Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе
 10. Јелена Гребовић,наставник српског језика и књижевности
 11. Игњат Миљковић, вероучитељ

Тим за контакте са средствима јавних информисања

 1. Никола Остојић, директор школе
 2. Данијела Јосић, помоћник директора

 

Тим за заустављање и превенцију насиља, злостављања и занемаривања

 1. Никола Остојић, директор школе
 2. Данијела Јосић, помоћник директора
 3. Бранка Ђорђевић, педагог школе
 4. Гордана Јевтић, психолог школе
 5. Милица  Тости, секретар  школе
 6. Бранислав Јовановић, наставник физичког и здравственог васпитања
 7. Марија Тодоровић, наставник разредне наставе
 8. Миланка Тртица, наставник разредне наставе
 9. Петар Шмигић, наставник географије
 10. Зорана Спасић,наставник разредне наставе
 11. Наташа Денда, наставник енглеског језика
 12. Ивана Милић, наставник енглеског језика
 13. Светлана Станковић Авакумовић, родитељ ,6-3
 14. Вељко Симић, ученик 7-2

 

Тим за естетско уређење школе

 1. Наташа Аранђеловић, наставник разредне наставе
 2. Љиљана Петковић, наставник разредне наставе
 3. Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе
 4. Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе
 5. Јелица Пендић, наставник историје
 6. Марија Митић, наставник енглеског језика
 7. Маја Атанасијевић, наставник технике и технологије
 8. Денис Томовић, наставник технике и технологије

Стручни актив за развој школског програма

 1. Зорица Петровић, наставник разредне наставе
 2. Олгица Живковић, наставник разредне наставе
 3. Ангелина Божович, наставник енглеског језика
 4. Драгана Симеуновић, наставник разредне наставе
 5. Данијела Егреџија, наставник разредне наставе
 6. Виолета Насев, наставник разредне наставе

Наставници задужени за функционисање Ђачког парламента

 1. Верица Лазић, наставник биологије
 2. Јелена Маркварт,наставник биологије
 3. Драгица Минић, наставник физичког и здравственог васпитања
 4. Јасмина Шапоњић, наставник хемије

Вршњачки тим

 1. Марина Копиловић, наставник енглеског језика
 2. Јелена А.Маркварт, наставник биологије
 3. Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

   1.    Марина Копиловић , наставник енглеског језика

       2.   Бранка Ђорђевић, педагог

       3.   Сандра Раич, наставник српског језика и књижевности

     4.   Јелена Цвијановић, наставник музичке културе

     5.   Маријана Бјелобаба, наставник разредне наставе

       6.   Татјана Тодоровић, наставник српског језика

       7.   Јелица Пендић, наставник историје

       8.     Бранислав Јовановић,наставник физичког васпитања

       9.     Биљана Вукоичић,наставник ликовне културе

       10.   Драгица Митић,наставник технике и технологије

       11.   Мирослав Поповић, наставник српског језика

       13.   Јелена Маркварт, наставник биологије

       14.   Марија Трифуновић Илић, родитељ 3-7

       15.   Тодор Шаковић,ученик 8-4

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој устан

 1. Никола Остојић,директор
 2. Данијела Јосић, помоћник директора
 3. Бранка Ђорђевић, педагог школе
 4. Гордана Јевтић , психолог
 5. Дубравка Мацут , наставник разредне наставе
 6. Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе
 7. Саша Милошевић, родитељ 8-2
 8. Миљана Цветковић, ученик 7-1

Тим за подршку у реализацији програма „Критичко мишљење и медијска писменост“ и „Родна равноправност“

 1. Марина Копиловић,наставник енглеског језика
 2. Зоран Перишић,наставник разредне наставе
 3. Марија Тодоровић, наставник разредне наставе
 4. Мирослав Поповић, наставник српског језика
 5. Александра Митровић, наставник математике
 6. Јелена Маркварт,наставник биологије
 7. Драгица Митић,наставник технике и технологије
 8. Бранкица Кончаревић,наставник ликовне културе
 9. Сања Илић,наставник српског језика
 10. Катарина Булатовић,ученик 7-5
 11. Слађана Филиповић , родитељ 4-2

 

претрага