Тимови у школи

 

Списак  чланова  школских  тимова

 

ОШ''СтеванСремац''    шк.2018/19.година

 

Тим за стручно усавршавање унутар   установе

 

 1. Наташа Денда
 2. Биљана Вукоичић
 3. Мирјана Радељић

 

Тим  за стручно усавршавање  (организација  семинара)

 

 1. Весна Игњатовић
 2. Миланка Тртица

 

Тим  за самовредновање и  вредновање рада  школе

 

 1. Данијела Јосић
 2. Видосав Поповић
 3. Сања БоснићДимић
 4. Верица Лазић
 5. Ана Мићуновић
 6. Тања Гаљен
 7. Ивана Аранђеловић
 8. Ања Аранђеловић

 

Тим  за инклузивно образовање

 

 1. Гордана Јевтић
 2. Вера Кривокапић
 3. Весна Радаковић
 4. Никола Остојић
 5. Верица Лазић
 6. Милица Маневски
 7. Ивана ПинкуљЈовановић
 8. Видосав Поповић
 9. Весна Игњатовић

 

Тим  за професионалну  оријентацију

 

 1. Гордана Јевтић
 2. Леонида Калезић
 3. Верица Лазић
 4. Јелена А.Маркварт
 5. Сања Илић
 6. Даница Баџа
 7. УрошЈокић
 8. Јелица Пендић
 9. Марија Малешевић
 10. Мирослав Поповић
 11. Драгица Минић
 12. Светлана Живковић Радета
 13. Видосав Поповић

 

Тим за организациј укултурних и забавних манифестација

 

 1. Татјана Тодоровић
 2. Леонида Калезић
 3. Сандра Раич
 4. Сања Илић
 5. Мирослав Поповић
 6. Марија Стојковић
 7. Биљана Поповић
 8. Дубравка Мацут
 9. Милош Васиљевић

 

Тим за контакте са средствима јавних информисања

 

 1. Никола Остојић
 2. Тања Гаљен

 

Тимза заустављање и превенцију насиља,злостављања и занемаривања

 

 1. Никола Остојић
 2. Данијела Јосић
 3. Вера Кривокапић
 4. Гордана Јевтић
 5. Марија Малешевић
 6. Ана Мићуновић
 7. Мирослава Симић
 8. Драгица Трифуновић
 9. Марина Копиловић
 10. Јелена АндрејевићМаркварт
 11. Жаклина Драгосављевић
 12. УрошЈокић
 13. Душан Станковић
 14. Јелена Илић
 15. Верица Лазић
 16. Бранка Васић
 17. Кристина Васић

 

Тим за естетско уређење школе

 

 1. Наташа Аранђеловић
 2. Љиљана Петковић
 3. Биљана Вукоичић
 4. Биљана Поповић
 5. Жаклина Драгосављевић

 

Стручни актив заразвој школског програма

 

 1. Весна Игњатовић
 2. Зорица Новаковић
 3. Тања Гаљен
 4. Зорана Марковић
 5. Марина Копиловић
 6. Драгица Трифуновић
 7. Данијела Егреџија
 8. Виолета Насев

 

Чланови Актива заШколскоразвојно планирање(ШРП)

 

 1. ДраганаМаркушев
 2. Никола Остојић
 3. Данијела Јосић
 4. Татјана Здравковски
 5. ТијанаВеличковић
 6. Петар Шмигић
 7. ВеснаИгњатовић
 8. Бранка Васић
 9. Милица Мојсиловић

 

Наставници задужени за функционисање Ђачког парламента

 

 1. ВерицаЛазић
 2. ДрагицаМинић
 3. Даница Баџа-координарор

 

Вршњачки тим

 

 1. МаринаКопиловић
 2. Сања Илић
 3. Јелена Ааркварт

 

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

 

       1.   Марина Копиловић , наставник енглеског језика

 

       2.   Вера Кривокапић, педагог

 

       3.   Мирјана Маркушић Радојичић,наставник математике

 

       4.   Верица Лазић ,наставник биологије

 

       5.   Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

 

       6.   Олгица Живковић , наставник разредне наставе

 

       7.   Стојанка Поповић , наставник географије

 

       8.   Татјана Тодоровић, наставник српског језика

 

      9.     Радован Костадиновић, наставник техничког и информатичког образовања

 

       10.   Ана Мићуновић, наставник разредне наставе

 

     11.   Павковић Лелица,родитељ

 

       12.   Арбутина Николета, ученик

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

     1.   Никола Остојић,директор

 

       2.   Данијела Јосић,помоћник директора,наставник математике и информатике

 

       3.   Гордана Јевтић , психолог

 

       4.   Дубравка Мацут , наставник разредне наставе

 

       5.   Марина Пауновић , наставник музичке културе

 

       6.   Маријана Николић, наставник разредне наставе

 

       7.   Татјана Поповић , наставник српског језика

 

       8.   Наташа Голубовић,родитељ

       9.   Лазар Голубовић, ученик 

 


 

претрага