Саопштење поводом завршног испита

Саопштење поводом  завршног испита у основном

образовању и васпитању 

knjigaМинистар просвете, науке и технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић, после консултација са стручном јавношћу, представницима међународне заједнице, наставницима, директорима школа, ученицима и родитељима, донео је Одлуку о реализацији завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину, након чега је издао налог за припрему новог Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању и Стручног упутства за спровођење завршног испита, којим ће се детаљно уредити процедуре и одговорности, планирање, припрема, организација и спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је Предлог програма завршног испита у основном образовању и васпитању, који је усвојио Национални просветни савет.

Министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић, после обављених опсежних консултација са свим релевантним учесницима у овом процесу, издао је налог да се у Правилник унесу измене које се односе на бодовање тестова на завршном испиту, односно, на промену удела бодова појединачних тестова у укупном броју бодова на испиту. Бодови на завршном испиту у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину, према предлогу министра Јовановића расподелиће се на следећи начин – на тесту из српског, односно, матерњег језика могуће је остварити максимално 16 бодова, на тесту из математике, такође, 16 бодова, а на комбинованом тесту ученици могу добити максимално 8 бодова.

Опширније: Саопштење поводом  завршног испита 

претрага